Szakterületek

Adásvételi és egyéb szerződések készítése

Lakás, termőföld, illetve egyéb ingatlanra vonatkozóan. A szerződés elkészítését vállaljuk más városban található ingatlanok vonatkozásában is…

Cégalapítás, cégmódosítás

Kft, Bt. Zrt. alapítását, illetve a már működő társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok elkészítését vállaljuk. Cégalapítás 2 nap alatt…

Kártérítés

Személyi sérüléses közlekedési balesettel, Munkahelyi balesettel, illetve Orvosi műhibás üggyel összefüggő kártérítési eljárás során ellátjuk képviseletét oly módon, hogy ügyvédi munkadíjat csak a kártérítés megfizetését követően kell megfizetni.

Követelések érvényesítése

Mással szemben fennálló követelésének érvényesítését vállaljuk fizetési meghagyás benyújtásával.

Peres képviselet

A peres eljárás megindítását megelőzően körültekintően tájékoztatjuk a perrel összefüggő kockázatokról, költségekről, ezt követően – amennyiben az eljárás megindításáról dönt - elkészítjük a keresetlevelet. Folyamatban levő peres ügyében ellátjuk képviseletét. A peres eljárás kereset benyújtásával indul. Amennyiben nem biztosít költségmentességet (vagy költségfeljegyzési jogot) a bíróság, úgy általában a követelt összeg 6%-át kell illetékként leróni a keresetlevélen.

Munkajog

Munkaszerződések, munkajoggal összefüggő egyéb okiratok készítése, peres képviselet munkaügyi jogvitában…

Alapítvány, egyesület

Alapítvány, egyesület alapító okiratának elkészítése, módosítása. Képviselet a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során.

Büntetőjogi képviselet

Vállalunk képviseletet nyomozó hatóság és bíróság előtti eljárásban.