Jogi közlemény

Jelen oldalon található információk, közlemények általános tájékoztatást szolgálnak, ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget azok helyességéért, teljességéért, aktualitásáért. Nem vállalunk tehát felelősséget azon károkért, melyek abból fakadnak, hogy bármely személy megbízik a honlapunkon megjelent információkban, tanácsokban, hiszen minden ügy egyedi megoldást igényel!

Ezt a honlapot Dr. Kocska Péter, a Miskolci Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.