Cikkek

Peres képviselet

- A peres eljárás megindítását megelőzően körültekintően tájékoztatjuk a perrel összefüggő kockázatokról, költségekről, ezt követően – amennyiben az eljárás megindításáról dönt - elkészítjük a keresetlevelet. 
- Folyamatban levő peres ügyében ellátjuk képviseletét.
- A peres eljárás kereset benyújtásával indul. Amennyiben nem biztosít költségmentességet (vagy költségfeljegyzési jogot) a bíróság, úgy általában a követelt összeg 6%-át kell illetékként leróni a keresetlevélen.

Tapasztalatunk szerint nagyon fontos a peres eljárás megindítását megelőzően felmérni a pernyertesség esélyeit, továbbá a várható perköltségeket is számításba kell venni a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Amennyiben megbízást kíván adni részünkre perbeli képviseletre, úgy a fenti szempontokat figyelembe véve érvényesítjük jogait, követeléseit.

/A költségkímélésről a peres eljárás során akkor beszélhetünk, ha a megfelelő összegre indítjuk meg a peres eljárást, vagy (pl. kártérítés esetén) csak később emeljük fel a keresetünket, amikor a pernyertességünkre már megfelelő esélyt látunk, ebbe a körbe tartozik továbbá a per megszüntetéssel és egyezségkötéssel kapcsolatos döntések meghozása is, mely kihatással van a fizetendő illetékre./

A bonyolultabb ügyekben a hasonló esetekben született bírósági ítéletek elemzésével mérjük fel a pernyertességre vonatkozó esélyeket.