Cikkek

Kártérítés

- Személyi sérüléses közlekedési balesettel,
- munkahelyi balesettel, illetve
- orvosi műhibás üggyel összefüggő
kártérítési eljárás során ellátjuk képviseletét oly módon, hogy ügyvédi munkadíjat csak a kártérítés megfizetését követően kell megfizetni.

 

Közlekedési balesettel kapcsolatos személyi sérüléses ügyek

Közlekedési balesetben történő személyi sérüléses ügyek esetén a balesetben vétkes gépjármű felelősségbiztosítója előtti képviseletét ellátjuk a részünkre adott megbízás alapján mind peren kívüli, mind a peres eljárásban.

A megbízási díjat nem kell előre megfizetni, csak abban az esetben, ha eredményesen képviseltük a kártérítési eljárás során.

A kártérítés érvényesítésekor érdemes jogi képviselőt megbízni, mivel anyagilag jóval előnyösebb megállapodás (magasabb kártérítési összeg) érhető el.

A kártérítés mértékét általában  a széles körben rendelkezésünkre álló bírósági ítéletek figyelembe vételével, a joggyakorlat ismeretében igényeljük, az egyedi és összehasonlító szempontok érvényre juttatásával.

Fontos tudnivalónak tartjuk, hogy nem a károkozóval, hanem a felelősségbiztosítóval szemben lehet a követelést érvényesíteni, tudni kell továbbá, hogy a kárt okozótól a kártérítést fizető biztosító általában nem igényelheti a kártérítés címen megfizetett összeget.

Keressen bizalommal személyesen, az ezzel kapcsolatos konzultációt ingyenesen biztosítjuk!

 

Munkahelyi balesetek

A munkahelyi balesetek során ugyancsak peren kívüli egyeztetéssel kell kezdeni, melyek a legtöbb esetben eredményre vezetnek, hiszen sok munkáltató rendelkezik felelősségbiztosítással.

Bizonyos esetekben viszont nem kerülhető el a per, mivel nem, vagy nem megfelelő mértékű kártérítést ajánl fel a munkáltató.

Érvényesíthetőek a kártérítés során az elmaradt jövedelem (akár járadék formában is), személyi sérülésből (rokkantságból) fakadó nem vagyoni kár, továbbá a felmerült vagyoni károk és egyéb költségek széles köre.

A kártérítés mértékét a rendelkezésünkre álló bírósági ítéletek figyelembe vételével, a joggyakorlat ismeretében igényeljük, az egyedi és összehasonlító szempontok érvényre juttatásával.

 

Orvosi műhibával okozott kár

Ügyvédi irodánk vállal orvosi műhibával kapcsolatos képviseletet is. Ezen képviselet alapja az előzetes igazságügyi szakértői vélemény beszerzése, melynek hiányában nem javasolt a peres eljárás megindítása, hiszen tapasztalatunk szerint az igazságügyi szakértői vélemények nem minden esetben támasztják alá a kezelőorvosok véleményét (mely alapján a legtöbb esetben elhatározzák a sértettek a kártérítési eljárás megindítását).

Szükséges esetben segítséget nyújtunk az előzetes szakértői vélemények beszerzésében is.